More

Elsäkerhetsverket försvarar säljstoppet för norska laddboxen

19 april, 2023

Att Easee drabbas av ekonomisk skada kan inte väga tyngre än elsäkerhetsbristerna hos laddboxarna Charge och Home. Så tillbakavisar Elsäkerhetsverket det norska laddboxföretagets överklagan till domstolen.

Läs mer

F
S
Generated by Feedzy