FAQ för Razzer - Sveriges bästa motorforum

Här kan du hitta svar på frågor om hur vBulletin fungerar. Använd länkarna eller sökfältet nedan för att hitta runt.

Moppenet Forums Regler

Untitled Document Forumets regler

Trots att administratörer och moderatorer på MoppeNet Forum kommer att försöka hålla alla oacceptabla inlägg borta från forumet är det omöjligt att granska alla inlägg. Alla inlägg uttrycker den enskilde författarens åsikter. Forumets ägare och drif
Här på forumet gäller den gyllene regeln; bemöt andra som du själv önskar bli bemött. Respektera övriga åsikter, även om de inte överensstämmer med dina egna!

Användare som bryter mot regelverket riskerar varningar i första hand och avstängningar i andra hand. Finner MNF Crew att regelbrottet är av en allvarligare sort eller att användaren bryter mot reglerna vid upprepade tillfällen kan denne stängas av permanent. MNF Crew ser dock hellre ett friande än ett fällande.

* §1 Ditt sätt att skriva på
MNF Crew vill att forumet ska vara seriöst och trevligt, Forumet har ingen bestämd målgrupp utan ser gärna att mopedintresserade i alla åldrar vistas här.

För att kunna upprätthålla kvalitén på forumet så kräver vi att alla användare skriver sina inlägg på lättförståelig svenska Inlägg som ”Vaffö gö d lixom” etc. accepteras inte under några som helst omständigheter.

Naturligtvis så finns det medlemmar med skrivsvårigheter, detta tar vi hänsyn till.

* §2 Rubriken ska visa vad inlägget handlar om
Genom val av rubrik så hjälper du andra användare att berätta vad ditt inlägg handlar om. Då det postas flera hundra nya inlägg här varje dygn, så är det av viktigt att hjälpa till med att göra forumet så översiktligt som möjligt.

* §3 Innan du postar nya inlägg
Var noga med att posta ditt inlägg i rätt forum! För att undvika att lika inlägg postas och diskuteras om och om igen så gäller:

* §3.1 F.A.Q. och sökfunktionen
Kontrollera om det finns en F.A.Q. i det forum du tänker posta i. Använd även sökfunktionen, din fråga kan mycket väl vara ställd och besvarad i en annan tråd.

* §3.2 Relevans
Ditt inlägg ska ha anknytning till det ämne som forumet avser. Ifall du inte hittar något forum som passar, så ska ditt inlägg postas i forumet "Övrigt", som en sista utväg. Ifall det finns flera forum som passar för ditt inlägg, så väljer du det forum som du tycker är lämpligast.

* §4 Off Topic (OT)
Undvik att gå OT, håll dig till diskussion kring ursprungsämnet. Vi kan vara en aning toleranta mot OT, så länge detta inte missbrukas. Inlägg som är OT kan komma att raderas utan förvarning eller motivering.

* §5 Korspostning
Att korsposta, det vill säga att posta samma inlägg i flera olika forum, är inte tillåtet. Välj vilken avdelning du tror passar bäst innan du postar inlägget, och håll sedan diskussionen i detta forum. Regeln gäller även Marknadssektionen, vill du sälja eller byta din produkt så postar du endast det forum du finner det mest lämpligt att posta i. Att posta samma annons i olika forum är inte tillåtet.

* §6 Avatarer och signaturer
Avatarer och signaturer ska enbart vara ett kännetecken för att andra användare enklare ska komma ihåg dig.

* §6.1 Avatarer
Avataren får inte vara stötande för andra personer. Pornografiska eller andra stötande bilder är inte tillåtna. Avataren får inte innehålla något som bryter mot forumets regler. För att avataren ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.

* §6.2 Signaturer
Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav:
- Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer.
- Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Tomma rader räknas också.
- Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar.
- För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.

* §7 Föregå med gott exempel
Vill du som användare undvika varningar och avstängningar så har MNF Crew ett råd till dig – sköt dig och följ reglerna! Att visa och förklara för andra medlemmar hur man ska sköta sig på forumet uppskattas av oss på MNF Crew.

* §7.1 Personangrepp m.m.
Att klanka ner, nedvärdera eller kränka en annan medlem på forumet är totalförbjudet. Likaså att förtala andra medlemmar.

* §8 Personliga ärenden, chat och MoppeNet på IRC
Personliga ärenden, chat och liknande får inte förekomma i forumet.

* §9 Annonsering och spam
Den grundläggande principen för länkar i inlägg/signatur är att länkar postade för personlig vinning ej är tillåtna. Detta innebär exempelvis "rösta på mig på denna sida" eller ensidigt gynnande av någon särskild webbplats eller företag.

Om länken inte postas för personlig vinning och om det finns ett allmänintresse för länken - då är den tillåten. T.ex. är det okej att posta en länk till ett företag som säljer någon viss produkt om en sådan länk efterfrågats tidigare i tråden.

Det är helt förbjudet att posta spam på forumet. Den som postar spam kan bli permanent avstängd, utan varning. Det är dock tillåtet att nämna tips på bra företag/instanser ifall diskussionen kräver det.

Det är tillåtet att ha en länk till sin egen webbplats i sin signatur (förutsatt att den inte är kommersiell eller bryter mot någon av forumets övriga regler).

Handel med varor och tjänster är förbjudet på hela forumet med undantag för Marknadssektionen samt vissa delar av forumsektionen ”Övriga ämnen”.

Företag (eller om du säljer varor eller tjänster kommersiellt) får endast marknadsföra sig i "Sponsorföretag & Erbjudanden". Kontakta Admin via PM för mer information.

Exempelvis ifall någon i en diskussion erbjuder sig att låna ut, skänka bort eller på annat sett hjälpa någon, så är detta tillåtet förutsatt att varan eller tjänsten är laglig.

Den som postar inlägg där man önskar köpa eller sälja narkotika, vapen eller liknande blir automatiskt permanent avstängd från forumet, utan varning.

* §9.1 Hur du skapar en korrekt marknadstråd
En korrekt marknadstråd ska följa denna mall:
Vara: XXXX
Årsmodell: XXXX
Mil: XXXX
Pris: XXXX
Övrigt: XXXX
Varan/varorna återfinns i: XXXX
Du kontaktar mig via: XXX
Kan jag skicka varan?: ja/nej

Vid behov så får du ersätta en punkt med en annan eller radera någon del som inte lämpar sig i just din annons.

* §10 Bump (Bring Up My Post)
Att skriva inlägg för att medvetet flytta en tråd längre upp på forumets indexsida (s.k. bumping) är inte tillåtet. Undantag är för Marknadssektionen där bumping är tillåten tidigast 7 dagar efter senast skrivna inlägg. Bumping får även ske i projekt-delen vid uppdatering av projekt.

Att radera sitt inlägg för att därefter ersätta det med ett nytt är totalförbjudet (s.k. powerbumping).

* §11 Användare
Varje användare får maximalt registrera ett konto. Kontot är personligt och får inte överlåtas eller lånas ut, varken permanent eller tillfälligt. Det är inte under några som helst omständigheter tillåtet att registrera om sig ifall man blivit avstängd. Det är inte heller tillåtet att använda andra användares befintliga konton ifall man blivit avstängd. Lånar man ut sitt konto till en avstängd användare kan även det utlånade kontot stängas av permanent.

 

* §12 Svar på frågor
För att forumet ska behålla sin höga kvalité och samtidigt bli så lärorikt som möjligt så är det inte tillåtet att svara med gissningar i trådar. Det är tillåtet att svara om man är tveksam, men rena gissningar är inte tillåtet. Det är bättre att någon som kan svarar.

* §13 Mängdpostning av inlägg
Att posta samma inlägg, eller att samma användare postar två inlägg i direkt anslutning till varandra är inte tillåtet (s.k. dubbelpost). Skriv istället ihop allt i ett och samma inlägg istället (använd editerings-funktionen). Om du vill citera flera inlägg ska du använda multicitatknappen (höger om citera-knappen) på alla de inlägg som du vill citera.

Undantag görs vid uppdatering av projekt.

* §14 Pornografi och piratkopiering
Du får inte sprida länkar med anknytning till piratkopierat material eller länkar till sidor som innehar sådana länkar. Länkar till sidor som behandlar om hur man piratkopierar program/film/musik eller bryter mot copyright-lagar är också förbjudna. Du får inte heller sprida eller länka till bilder och texter av pornografisk natur. All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjudet.

Trots att det kan vara lagligt att göra kopior på t.ex. DVD-filmer så är diskussioner kring detta förbjudna.

Den svenska och den internationella lagstiftningen kring ”säkerhetskopiering” av film och musik är väldigt ospecificerad och föränderlig. MNF Crew är inte jurister som kan se till varje enskilt fall och bestämma om det är tillåtet eller inte. Av denna anledning är diskussioner kring ämnet totalförbjudna.

* §15 Uppvigling
Det är förbjudet att uppvigla till brott. Ifall ditt inlägg är ren uppvigling och det inte handlar om något skämt, så kan du bli varnad eller tillfälligt avstängd. Det är inte heller tillåtet att uppmuntra eller stödja terrorism och terroristhandlingar.

* §16 Trådlåsning/radering av ursprungsfråga
Då detta är ett forum så accepteras inte att man raderar den ursprungliga frågan i en tråd, uppmaningar till trådlåsningar samt övriga saker som är direktkopplat till ovanstående. Att göra något av ovanstående förstör hela principen med att ha ett forum där man kan söka efter tidigare trådar kring det ämne man är intresserad av. Det är Crew som beslutar om en tråd ska låsas, och att man har fått svar är inte en grundläggande orsak till trådlåsning.

Denna regel gäller inte i Marknadssektionen då trådar som ligger i denna forumsdel blir inaktuella.

 

Med reservation för eventuella ändringar.

MNF Crew förbehåller sig rätten att göra vad vi vill så länge situationen kräver det och ingen annan rimlig lösning är nära.

Sök i FAQ

Välj det här alternativet om du vill att din sökning ska leta i både texten och rubriken för FAQ-ämnet.

Välj ett alternativ här för att ange hur du vill att din sökfråga ska hanteras. "Alla ord" kommer att ge ett resultat med mest träffar men kanske med minst relevans, medan "Fullständig fras" kommer att ge ett resultat som innehåller exakt det du söker efter.

Logga in