Vara: AErox original rör
Årsmodell: vet ej
Mil: vet ej
Pris: bud
Varan/varorna återfinns i: Älta/nacka
Du kontaktar mig via: 0767131335
Kan jag skicka varan?: nej