Fick under hösten plötsligt problem med moppen. Den startar och går några sekunder men sedan dör all el inklusive tändningen, hastighetsmätaren slocknar. Sedan startar den igen 5 sekunder senare och så håller det på (om man håller fart så att man kan rullstarta). Måste vara glapp någonstans men frågan är var?? Vart skall jag börja leta?