More

Späckhuggare sänker ny segelbåt – Sydkusten.es

15 maj, 2024

En ny incident vid Gibraltar sund med späckhuggare ledde till att en segelbåt attackerades och sedermera sjönk. Besättningen undsattes oskadd av en oljetanker.

Läs mer

D
H
Generated by Feedzy