More

Varför har det blivit dyrt att privatleasa elbil 2023?

7 januari, 2023

Det var under början av 2022 billigt att privatleasa en elbil. Nu 2023 är det dock en helt annan historia och det är riktigt dyrt att privatleasa en elbil. Detta har främst två olika anledningar:

Klimatbonusen togs bort 2022

Efter den 8 november 2022 kommer ingen klimatbonus att ges till den som köper eller beställer en klimatbonusbil. Det gäller även de bilar som köpts eller beställts senast den 8 november 2022, men som ställs på i vägtrafikregistret först efter den 8 november 2022. Reglerna för klimatbonusen kommer då att vara de nya reglerna som träder i kraft den 1 januari 2023. Enligt dessa regler kommer högsta klimatbonusen för rena elbilar att vara 50 000 kronor, för laddhybrider med utsläpp på högst 30 gram koldioxid per kilometer kan klimatbonusen uppgå till högst 10 000 kronor, och för gasbilar kommer klimatbonusen att vara minst 10 000 kronor. För att Transportstyrelsen ska kunna godkänna ansökan om klimatbonus måste den som köpt eller beställt bilen kunna visa att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november 2022. För att hantera utestående utbetalningar och beakta lagda beställningar kommer anslaget för klimatbonus att ökas tillfälligt under 2023.

Varför togs klimatbonusen bort?

I dag utgör klimatbonusbilar cirka hälften av de nya personbilsförsäljningarna och finns tillgängliga i olika prisklasser. Även kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil har blivit jämförbar med en bensin- eller dieselbil. På grund av detta anses det inte längre vara motiverat att ge statligt marknadsintroduktionsstöd för dessa bilar.

Höjda ränteläget

Högre räntor ger givetvis högre pris på privatleasingen. På kort tid har räntorna dubblerats och det märks direkt i priset på privatleasingen. Grattis till de som tecknade en privatleasing i början av 2022, de kan skatta sig lyckliga.

Läs mer: Billigaste elbilarna att privatleasa 2023

S
A