More

Volkswagen skapar det störst laddningsnätet i Europa

31 december, 2022

Volkswagen AG och dess laddnings- och energibolag Elli har nått en ny milstolpe: med 400 000 laddningspunkter driver Elli nu Europas största laddningsnätverk med över 800 leverantörer i 27 länder. På de senaste 18 månaderna har nätverket vuxit till dubbel storlek genom att lägga till ungefär 200 000 nya laddningspunkter. Elli utökade nyligen sitt nätverk i västra och norra Europa med svenska Vattenfall och nederländska snabbladdningsföretaget Fastned.

Elli erbjuder nu det största ekosystemet för elbilförare i Europa och fortsätter att bygga ut laddningsnätverket med full fart. Bolaget har ingått ett stort antal allianser och samarbeten i denna process, inklusive med energileverantörer som Enel och Iberdrola, petroleumkoncernen BP och joint venture-bolaget IONITY. Målet med arbetet är att erbjuda elbilförare ett lättillgängligt, sammanlänkat internationellt laddningsnätverk. För närvarande är cirka 800 leverantörer integrerade.

Senast lade Elli till cirka 24 000 Vattenfall-stationer i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Norge, tillsammans med 1 000 högeffektsladdstationer (HPC) som drivs av Fastned i Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Frankrike och Schweiz. Några månader tidigare utökades nätverket kraftigt i Storbritannien med 6 800 laddstationer som drivs av BP Pulse.

Information och bild från Volkswagen pressrelease.

P
N